Hírek 

2006 - Szakmai beszámoló

Betüméret:

Egyesületünk 2004. december 17.-óta végzi tevékenységét.

Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, biztosítson lehetőséget az érdekeik kifejezésére, azok érvényesítésére. Ellássa a Szabolcs -Szatmár -Bereg megyében élő látássérült emberek érdekképviseletét, társadalmi érdekeiknek képviseletét. Szerveztünk kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, melynek tagjai önkéntesen vállalják szervezeti tagságukat. A szervezetünket 5 tagú elnökség összehangolt munkája irányítja. A munkánk segítésében egy fő látó irodavezető működik közre. Elnökségünk két havonta tartja üléseit, ahol meghatározza az elkövetkezendő hónapok feladatait, elkészíti az egyesület éves munkatervét, ellenőrzi a határozatok végrehajtását. 2006.-bán elnökségünk 9 látássérülteket érintő határozatot hozott és megállapította , hogy ezen határozatok végrehajtásra kerültek. A határozatokat a határozatok könyvében rögzíti, amely az irodában bárki számára megtekinthető. A határozatokat a hirdető táblán vagy közgyűlések alkalmával a tagokkal is ismerteti.
Mivel megyét átfogó egyesület vagyunk, tagságunk életkörülményeinek és esélyegyenlőségének javítása érdekében megkerestük a polgármesteri hivatalok szociális irodáit, azzal a céllal, hogy felkutassuk a megyében élő látássérült embereket, segítséget nyújtsunk életvitelük jobbá tételében és megpróbáljunk munkalehetőséget teremteni számukra. A polgármesteri hivatalok és más egyéb közintézmények akadálymentesítésével kapcsolatosan elérhette szerveztünk, hogy minden fontos közintézményben személyi segítők segítik a látássérülteket az ügyintézésben.

Akadálymentes intézményeink: Megyei Könyvtár - vakok számára külön vakbarát internet, Vasutas Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, Móricz Zsigmond Színház, egészségügyi intézmények, bankok. További nagy vívmánya egyesületünknek, hogy a Nyíregyházán működő jelzőlámpák beszélő illetve zöldjelzésnél hangjelzéssel segítik a látássérülteket a biztonságos közlekedésben. A helyi Volán Vállalattal többször folytatott tárgyalással elértük, hogy autóbuszaink jelzései a látássérültek számára is megfelelő nagyságban készülnek és a buszvezetők bemondják megállókat.

A 2006-os évben 100 fő állt alkalmazásban a Horizontex Kft.-nél ., ahol látássérülteknek megfelelő munkát végeznek ( gézhajtogatás, csomagolás ). A Lametta 2000.Kft.-nel 10 fő áll alkalmazásban tampon csomagolás, dobozhajtogatás .

Telefonközpontban 5 fő és frissítő masszőrként 4 fő dolgozik. A fentiekből is megállapítható, hogy egyesületünk össztaglétszámának 1/3 része azaz 119 fő végezhet olyan munkát, amely az egészségi állapotának megfelelő. Ahhoz, hogy a munkaerő piacon még több tagunknak tudjunk munkát biztosítani különböző fórumokon vettünk részt az év folyamán : Első Nyírségi Fejlesztési Társaság - cél a sérült emberek munkához juttatása, Megyei Munkaügyi Központ -esélyegyenlőségről többféle képen - Országos Rehabilitációs Konferencia, Országos Egészségügyi Konferencia - cél a sérült emberek minél több munkalehetőségének biztosítása.

Egyesületünkben 4 látássérült klub működött. Feladatuk volt illetve a feladatuk ma is kapcsolattartás a területükön élő látássérültekkel,

kulturális és sportprogramok szervezése. Egyesületünk jó kapcsolatot tart a Móricz Zsigmond Színházzal. Igény szerint kedvezményes színházjegyet biztosítunk érdeklődő tagjaink számára. A klubok mellett két énekkarral és egy irodalmi csoporttal is büszkélkedhetünk, akik részt vettek a Fogyatékosok Fesztiválján és az egyesület által szervezett különböző rendezvényeken. A műsoraikat igényességgel színvonalasan állították össze.

Az év folyamán több kirándulást szerveztünk tagjaink részére, így voltunk Szilvásváradon egy Beregi Körúton Végardón. Tagjaink aktivitására jellemző, hogy aktívan bekapcsolódnak az egyesület mindennapi életébe, szívesen látogatják rendezvényeinket (karácsony 150 fő, fehérbot nap 70 fő, közgyűlés 90 fő, egészségmegőrző program 130 fő részére fürdőjegy, és a klubok programjain átlagosan 30 fő vesz részt, farsangi rendezvény 70 fő, anyák napja 50 fő ). Igyekszünk kapcsolatot kialakítani olyan társ szervezetekkel, amelyek hasonló feladatokat látnak el mint mi. így kötöttünk együttműködési megállapodást a Fogyatékosok Fórumával : akik támogató szolgálaton keresztül segítik tagjainkat eljutni orvoshoz illetve bevásárlások alkalmával, Fogyatékkal Élők Egyesülete., ahol sportolni vágyó tagjaink tekézhetnek. Együttműködési megállapodásunk van továbbá a Megyei Közgyűléssel, a Polgármesteri Hivatallal, Fehérbot Alapítvánnyal, a Regionális Alapítvánnyal, a Magyar Vöröskereszttel, a Horizontex Kft.-vel, a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárral, a Főtaxival, az Esélyek Házával, a Nyírségi Civilházzal. Az év folyamán kerestük a lehetőségét annak, hogy külföldön működő látássérült szervezetekkel vehessük fel a kapcsolatot, így kötöttünk együttműködési megállapodást a Szlovákiában Kassán működő szlovák látássérült szervezettel. Célunk az eredményesebb munka végzése érdekében tapasztalatcsere szervezése, olyan pályázatok elkészítése, amelyek külföldi kapcsolatokra épülnek, közös kulturális és sport rendezvények szervezése, tagjaink csereüdültetése.

Segítséget kapunk a megyében működő médiáktól ( GoldFM, Sunshine rádió, Magyar Rádió nyíregyházi stúdiója, Kelet Magyarország, Nyíregyházi Napló akik programjaink rendezvényeink valamint tagjaink tájékoztatását szolgálják.

Nagyon fontos feladat tehát számunkra az elkövetkezendő években is, hogy együttműködő partnereinkkel közösen biztosíthassuk a látássérültek érdekképviseletét, rehabilitációját, integrációját, kulturálódását a látássérültek közösségének fejlesztését, és felkutassuk a megyében élő és közösségünkhöz még nem tartozó látássérült felnőtteket és gyerekeket.

A 2006-os évben tagjaink a következő pályázatokon vehettek részt. A telefonnal a rászorultakért alapítvány pályázatán 16 fő vett részt és kapott is támogatást. A FOKA által kiírt pályázaton 40 fő kapott életvitelt segítő eszközöket. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány pályázatán 5 fő kapott kiegészítő eszközöket számítógépéhez. Az üdülési alapítványhoz 60 fő adott be pályázatot, sajnos ennek számszerű eredményéről nincs visszajelzésünk, mivel erről csak a tagok kaptak értesítést.

Egyesületünk a következő programokat biztosította tagjainak : farsang, nőnap, anyák napja, fogyatékosok fesztiválja, kirándulások ( 3), közös fürdőzés, fehérbot nap, közös állatpark látogatás, karácsony, különböző időpontokban közös bográcsolás, szalonnasütés, színház látogatás. Az év folyamán több pályázati felhívásra is adtunk be pályázatot, de sajnos ezek a pályázatok nem nyertek. Szeretnénk olyan munkatársat alkalmazni az elkövetkezendőkben egyesületünkben, aki a pályázatírásban otthonosan mozog. Ezért iskoláztuk be egy tagtársunkat a Látótér Menedzserképző Projektbe, amelyet az országos szövetség hirdetett meg és szakmai gyakorlatát a mi egyesületünknél kell hogy töltse, így már ebben az évben nagy segítséget kaptunk a különböző beszámolók illetve gazdasági beszámolók elkészítésében.

Az országos szövetség által megjelentetett Vakok Világa című folyóiratra, amely sík írásban, braillében vagy floppyn is olvasható összesen 10 tagtársunk fizetett elő. A városban működő 2 hangos könyvtárat negyed éves rendszerességgel 15 tagtársunk látogatja. Számítógép használói és kezelői tanfolyamon egyesületünkből 9 fő vett részt és tett sikeres vizsgát. Talpmasszázs tanfolyamot 2 fő végezte el sikeresen.

Egyesületünk a sikertelen pályázatok ellenére több támogatótól is kapott pénzbeli adományt az év folyamán, amelyet célzottan kellett felhasználnunk és azzal számlával elszámolnunk. Támogatóink voltak : Első Lions Klub, Megyei Közgyűlés, Horizontex Kft, Polgármesteri Hivatal, Team-Vili. Kft, Bátor Bt., Szabolcs Takarékszövetkezet, Tisza Vízerőmű Tiszalök , Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal, tiszalöki Polgármesteri Hivatal, Tisza Étterem, nábrádi Polgármesteri Hivatal, Nyíri Fészek Étterem, Tar és Társa Bt., Főtaxi, Móricz Zsigmond Művelődési Ház.

Irodánk a tagok részére heti két alkalommal tart ügyfélfogadási napot hétfőn és szerdán reggel 8 és 12.óra között, de ez nem jelenti azt, hogy ügyfélfogadási órán kívül érkező tagtársaink problémáival más napokon is ne foglalkozhassunk. Egyesületünk internetes honlapján a www.nyirvake.tvn.hu oldalon internetet használó tagjaink tájékozódhatnak az egyesületet érintő aktuális rendezvényekről, feladatainkról.

Egyesületünkben jogsegély szolgálat működik havi rendszerességgel. Célja tagtársainknak segítségnyújtás a látássérültséggel kapcsolatos jogi problémáik megoldásában. Jogsegély szolgálatunkat alkalmanként kb. 3-4 látássérült tagtársunk telefonon, és 2-3 fő pedig személyesen keresi meg problémáival.

A balatonboglári üdülés szervezése egyesületünk feladata volt, de sajnos ebben az üdültetési rendszerben 2 tagunk vett csak részt.

Egyesületünk működéséhez az országos szövetség 81 millió Ft-os keretéből 2.743.000 Ft-ot kapott, amelyet pályázattal nyertünk el .A 2006-os évi számlákkal történő pontos elszámolás amely csak a működési költségeket tartalmazhatta feltétele volt annak, hogy 2007.re egyesületünk újra működési költségekre pályázhasson. A 2006.évi működési pályázatunkat a bírálóbizottság jónak értékelte, egyesületünket működő képesnek találta.

Egyesületünk taglétszáma 2007.március 31.-én 362 fő volt, ebből 226 fő vak tag, 20 fő aliglátó és 116 fő gyengénlátó tag.

Ezt a taglétszámot egyesületünk irodájában l db fénymásoló - scenner- nyomtató, l db nyomtató, l db komplett számítógép és telefon szolgálja ki. Tagjainknak lehetőségük van a fent említett eszközök mellett l db CD-rádió magnó használatára.

A 2006.évi szakmai beszámoló tartalmazta az egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatainkat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI.törvényben az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvényben foglaltak szerint.E beszámolót kiegészíti a 2006.évi gazdálkodásunkról szóló
közhasznúsági jelentés számviteli beszámolója.

A fent leírtak alapján kérjük szakmai és pénzügyi beszámolónk elfogadását.


Nyíregyháza, 2007.április 4.