Hírek 

2007 - Szakmai beszámoló

Betüméret:

Egyesületünk 2004. december 17.-én alakult. Céljait és feladatait az alapszabály paragrafusai határozzák meg.

Célunk a tagok egyéni és kollektív érdekvédelmének biztosítása, lehetőség biztosítása érdekeik kifejezésére azok érvényesítésére. Szervezetünk feladata, hogy ellássa a Szabolcs - Szatmár - Bereg megyében élő látássérült emberek érdekképviseletét, társadalmi érdekeik érvényesítését. Szervezetünk kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi munkáját a tagokért. A szervezeti tagság önkéntes, belépési nyilatkozat kitöltésével és az alapszabálynak megfelelő feltételekkel rendelkező orvosi igazolásokkal, mint látássérült lehet egyesületünk tagja. Szervezetünkben öt tagú elnökség és három tagú felügyelő bizottság meghatározott munkaterv szerint végzi munkáját. 2007. július 31.-vei egyesületünk alap akkreditációs tanúsítványt kapott, mely lehetővé tette, hogy rehabilitációs munkabér terhére, amelyet a Munkaügyi Központ biztosít számunkra munkatársakat alkalmazzunk. Szervezetünknél jelenleg 4 fizetett alkalmazott dolgozik, l fő non-profit manager, l fő rendszergazda (napi 8 órában), l fő kulturális programszervező (napi 7 órában), l fő személyi segítő (napi 4 órában ).


Az országos szövetség működési költségtámogatásából l fő fizetett irodavezető (napi 4 órában) és l fő tiszteletdíjban részesülő elnök végzi munkáját. Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat. Az elnökség és a felügyelő bizottság meghatározott munkaterv szerint végzi munkáját, elnökségi üléseket 2 havonta tartunk. Az elnökségi ülések mindenki számára nyitottak. Tanácskozási joggal hívjuk meg azokat az egyesületi tagokat, akik valamilyen formában érintettek az ülések napirendjével kapcsolatosan, de szavazati joggal csak az elnökségi tagok rendelkezhetnek.

Elnökségünk 2007.-es évben 25 a látássérülteket érintő határozatot hozott, amelyet a Határozatok Könyvében rögzített. A határozatok végrehajtását folyamatosan ellenőriztük és megállapítottuk, hogy végrehajtásra kerültek, amelyekről az elnökségi ülések jegyzőkönyveiben olvashatunk. A Határozatok Könyve és a jegyzőkönyvek az irodában bárki számára megtekinthetők. Az esélyegyenlőségi törvénynek megfelelően az egész megyét átfogó akadálymentesítési feladatokat hajtottunk végre. Ezek segítségével próbáljuk javítani tagtársaink életkörülményeit, biztosítani az önálló életvitelhez szükséges feltételeket, így váltak akadálymentessé a különböző közintézmények, polgármesteri hivatalok és kaptak segítséget tagjaink ügyintézésben, a hivatalokban alkalmazott személyi segítőktől.

Akadálymentes intézmények a megyében:

 • Polgármesteri Hivatalok
 • Vasutas Művelődési Ház
 • Megyei Könyvtár
 • Jósa András Megyei Kórház - sebészeti tömb, sóstói úti részleg
 • Móricz Zsigmond Színház
 • Pénzintézetek (OTP Bank, Volks Bank pénz automatái)
 • Volán buszok helyi járatos jelzései
 • A városban működő fontosabb csomópontok jelzőlámpái, amelyek hangjelzéssel segítik a zöld jelzésen való áthaladást.
 • Máv Állomás
 • Univerzum Üzletház irodánk székhelye

Keressük a további lehetőségeket, hogy a látássérültek számára az üzletek, a bevásárlóközpontok teljesen akadálymentesítettek legyenek. Terveink között szerepel, hogy olyan berendezések működhessenek az akadálymentesítés érdekében, amelyeket a látássérültek a saját igényeik szerint működtethessenek.

Az év folyamán törekedtünk arra, hogy minél több olyan munkalehetőséghez juttassuk tagtársainkat, amelyek a látássérültségüknek megfelelnek. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a közel 350 tagból 137 fő vállalhatott rehabilitációs munkahelyen munkát.

Így dolgoznak tagtársaink:

 • Horizontex Kft. ( 80 fő )
 • Start Rehabilitációs Vállalat ( 15 fő )
 • Lametta 2000. Kft. ( 8 fő )
 • Fogyatékosok Fóruma (10 fő)
 • Fehérbot Alapítvány ( 5 fő )
 • Telefonközpontban ( 5 f ő )
 • Egyesületben alkalmazott ( 4 fő )
 • Egyéb munkahelyeken (10 fő )

Tagjaink közül többen vehettek részt különböző tanfolyamokon ( frissítő és talpmasszázs, angol- német nyelv, számítástechnikai alapismeretek, virágkötészet). A Fehérbot Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodásunk segítségével eljuttathatjuk tagtársainkat a Nyíregyházán működő Rehabilitációs Központjukba, ahol 7 modul segítségével sajátíthatják el a felnőttkorban látásukat vesztett emberek az önálló életvitelhez szükséges ismereteket. Hogy a munkaerő piacon még stabilabban megállhassuk helyünket több olyan tanfolyamon is részt vettünk, illetve fórumokon hallgattunk előadásokat, amelynek az volt a célja, hogy a sérült emberek minél több munkalehetőséghez jussanak. így vettünk részt:

Első Nyírségi fejlesztési Társaság - sérült emberek munkához juttatása

Megyei Munkaügyi Központ - Esélyegyenlőségről többféle képen - tájékoztató a rehabilitációs járadékról " Országos Rehabilitációs Konferencia - Vedd ki részed "program a nagyobb rehabilitációs cégek bemutatkozása, amelyben megismertették az itt folyó munkát

Egyesületünkben öt látássérült klub működik, ezek feladata kapcsolattartás a területükön élő látássérültekkel, kulturális és sportprogramok szervezése. A klubok önálló szervezésben ünnepelték meg a Nőnapot, az Anyák Napját, a Fehérbot Napját, Mikulást és a karácsonyt. Az Aranyhíd Klub külön ajándékkal kedveskedett mikulás napkor az egyesület gyermek tagjainak. Egyesületünkben működik az Ambrózy Dalárda, mely a 2007.-és évben 4 nagyobb rendezvényen is bemutatkozhatott: részt vett a Fogyatékosok Fesztiválján, az Aranyhíd Nyár, a Hermina Egyesület által szervezett ?legyen a zene mindenkié" programban és meghívást kapott Szlovákiába Eperjesre egy Nemzetközi Fogyatékos Fesztiválra. Egyesületünk sportolni vágyó tagjai a Fogyatékosok Fórumánál teke illetve csörgőlabda szakosztályban, a Fogyatékkal Élők Egyesületénél teke szakosztályban versenyezhetnek, illetve sportolhatnak. Meghívást kapott szervezetünk egy Nemzetközi Sakk Házi Bajnokságra Szatmárnémetibe, ahol 7. helyezést ért el egyesületünk csapata. Tekézőink közül kiemelkedő eredményt ért el Ádám Ildikó, Rázsonyi Róbert, Kovács István, akiknek ezúton is gratulálunk. Szervezetünk 2007. július 6. és 8.-a között egy komplett 3 napos programot szervezett meg az Aranyhíd klubbal közösen. Itt szeretnénk köszönetet mondani a klub vezetőségének, hogy egyesületünk tagjai számára az országból érkezett látássérült kultúrcsoportok illetve a külföldi testvér szervezetektől érkezett kultúrcsoportok részére megszerveztek egy háromnapos kulturális és sportprogramot. E rendezvényt egyesületünk elnöksége 64.589 Ft-al támogatta.

Megünnepeltük október 9.-én a Fehérbot napját, ahol az egyesületben működő kultúrcsoportok adtak műsort. Megyei szinten ünnepeltük a karácsonyt, ahol a Móricz Zsigmond Színház művészei a Jókai Mór Református Általános Iskola és az egyesület énekkara adott műsort. Egyesületünk ezen a rendezvényen az adomány gyűjtésből kapott hanghordozókat, CD-s illetve magnós rádiókat osztott szét tagjai között.

Mindkét rendezvényünkhöz Nyíregyháza város polgármesteri hivatala adott támogatást. Egyesületünk két pályázatot hirdetett, az Anyák napi versíró pályázat, amelyre 30 alkotás érkezett és a Prózaíró pályázat, amelyre 10 alkotás érkezett. Mindkét pályázaton a 3 legjobb alkotást jutalmazta elnökségünk. Minden nagyobb rendezvényünk alkalmával ( közgyűlés, ünnepek) szerény vendéglátásban részesítettük a részt vevőket. Az év folyamán érdeklődő tagtársaink több kirándulási lehetőség közül válogathattak, így jutottunk el a tiszavasvári fürdőbe, a budapesti Szépművészeti Múzeum inkák kincse kiállítására, egy Kelet - Szlovákiai Körútra, egy Szarvas gyulai kirándulásra - ahol idegenvezető segítségével bővíthettük ismereteinket. A debreceni Leonardo da Vinci kiállításra, a Székelyföldi kirándulásra, Betlér és Krasznahorka várának falai közé. A kirándulásaink alkalmával igyekeztünk minél több információhoz, ismerethez juttatni tagtársainkat és törekedtünk arra, hogy tovább formálhassuk jó közösségünket. Mindenki érezhesse, hogy egy jó közösséghez tartozik, ahol az ő saját problémái is fontosak. Tagjaink a különböző klubok szervezésében közös főzésen, szalonnasütésen, erdei sétán, állatparkban és a velnes fürdőkben tölthettek szabadidejüket. A Móricz Zsigmond Színházzal kialakult jó kapcsolatunknak köszönhetően ingyen jegyeket igényelhetünk a nyilvános főpróbákra. Az év folyamán ilyen lehetőség 6 alkalommal volt. A jó kapcsolat eredményeként igény szerint kedvezményes jegyhez juttatjuk tagtársainkat a színházi jegyirodán keresztül.

Több szervezettel is van együttműködési megállapodásunk:

 • Megyei Közgyűlés
 • Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • Fehérbot Alapítvány
 • Magyar Vöröskereszt
 • Horizon Tex Kft.
 • Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár
 • Vasutas Művelődési Ház
 • Esélyek Háza
 • Nyírségi Civilház
 • Tar és Társa Bt.
 • Kerekerdő Óvoda
 • Nyíri Fészek Étterem
 • Főtaxi
 • Első Lions Klub
 • Szabolcs Takarékszövetkezet
 • Tisza Étterem Tiszalök
 • Móricz Zsigmond Művelődési Ház


Határon átnyúló kapcsolataink is vannak. Partnereink Szlovákiában a kassai Látássérült Szervezet, Szatmárnémetiben a Látássérült és Sportszervezet, Csíkszeredán a Látássérültek Egyesülete.

Egyesületünk több pályázati lehetőségen is részt vett. Eredményünk egy NCA-s működési pályázaton elért 100 e Ft.-os támogatás. Helyi önkormányzattól rendezvényekhez 135 e Ft támogatást kaptunk. A tiszalöki Vízerőmű 150 e Ft támogatást adott az ?írisz ?klub részére. A tiszavasvári önkormányzat 50 e Ft támogatásban részesítette a ?Szivárvány" klubot. A ?Szívvel Látók" klubja 15 e Ft támogatást kapott magánszemélytől. A megyében lévő polgármesteri hivataloktól illetve magánszemélyektől 60 e Ft támogatást kaptunk működési költségekhez.

A ?Telefonnal a rászorultakért" Alapítványhoz 15 tagtársunk nyújtott be pályázatot. Az ?Informatika a Látássérültekért ? Alapítványnál 40 fő, az Üdülési Alapítványnál 30 fő pályázhatott. A sikeres pályázatokról tagtársaink kapták meg az értesítéseket. Irodánk jól felszerelt infrastruktúrával rendelkezik, három db komplett számítógép, 2 db multi- funkciós fénymásoló, Internet hozzáférhetőség, CD-s rádiós magnó, önálló telefonvonal. Internet használatához segítséget tagjaink részére egyesületünk rendszergazdája biztosítja napi 4 órában. Egyesületünk ügyfélfogadási napjai hétfő és szerda 8-12 óra között, de más időpontban érkező tagtársainkat is fogadjuk, problémáik megoldásában segítséget nyújtunk. Egyesületünk Internetes honlapjának a címe : www. nyírvake. extra.hu, mely oldalakon friss információt kaphatnak tagtársaink a rendezvényeinkről, aktuális eseményeinkről, várható programjainkról, egyesületünk életéről.

Irodánkban a havi ügyfélforgalom átlagosan 60-70 fő. Jogsegély szolgálatunkat igénybevevő tagtársaink száma havi rendszerességgel 7-8 fő. Telefonon irodánkat havonta 25-30 fő keresi meg problémáival. A balatonboglári üdülőben 3 tagtársunk pihenhetett kedvezményesen.

Pontos tagnyilvántartásunkból kiderül, hogy taglétszámunk
2008. március 31. -én 369 fő
Ebből vak tag : 23 1 fő
Aliglátó : 20 fő
Gyengénlátó: 1 18 fő
Gyermek: 12 fő ( 1 8. év alatti)

A tagnyilvántartásból az is kiderül, hogy 55 fő tagdíjhátralékos akik, amennyiben április 30.-áig hátralékukat nem rendezik törölve lesznek. Egyesületünk az országos szövetségtől működési költségre 2.536.335 Ft-ot kapott, amelyet pályázat útján kellett megigényelnünk. A pályázatunkat az országos szövetség bírálóbizottságajónak értékelte, így juthattunk a pénzforráshoz. Az Szja l %.-ból 89.324 Ft -öt kapott egyesületünk, amelyet célzottan kellett felhasználnunk. Ebből támogattuk a már említett Aranyhíd nyár programját, valamint az iskoláskorúak 4.500 Ft/ fő iskolakezdési támogatásban részesültek.

Az Szja .-ból 29.331 Ft-ot visszautaltunk az országos szövetség számlájára, mivel nem tudtuk a meghatározott célokra elkölteni.

A 2007.évi szakmai beszámolónk a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről szóló 1 998. évi XXVI. Törvényben az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltak szerint határozta meg feladatunkat. E beszámolót kiegészíti a 2007. évi gazdálkodásunkról szóló számviteli beszámoló.

A fent leírtak alapján kérjük, hogy egyesületünk 2007. évi közhasznúságijelentést a közgyűlés elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2008 április 1.