Hírek 

2008 - Szakmai beszámoló

Betüméret:

2008.január - 2008.december 31. Tisztelt Elnök Úr, és Országos Elnökség!

Egyesületünk 2004. december 17-én alakult. Céljait az Alapszabály paragrafusai határozzák meg., a tagok egyéni és kollektív érdekvédelmének biztosítása, lehetőség biztosítása érdekeik kifejezésére azok érvényesítésére. Feladatunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő látássérült emberek érdekképviseletének, társadalmi érdekérvényesítésének ellátása. Szervezetünk kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi munkáját a tagokért. A szervezeti tagság önkéntes, a belépési nyilatkozat és a regisztrációs lap kitöltésével az alapszabálynak megfelelő feltételekkel rendelkező orvosi igazolásokkal, mint látássérült lehet egyesületünk tagja. Szervezetünket 5 tagú elnökség irányítja, mely mellett 3 tagú felügyelő bizottság meghatározott munkaterv szerint végzi munkáját. 2007. július 31-től alap akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk, mely biztosítja számunkra megváltozott munkaképességű látássérültek alkalmazását. Ehhez támogatást a Munkaügyi Központon keresztül igényelünk. Szervezetünknél jelenleg 4 fizetett alkalmazott dolgozik:

 • l fő non-profit manager
 • l fő rendszergazda (napi 8 órában - távmunkában)
 • l fő kulturális programszervező (napi 7 órában),
 • l fő személyis segítő (napi 4 órában)


Az Országos Szövetség működési költségtámogatásából l fő fizetett irodavezető és l fő tiszteletdíjban részesülő elnök végzi munkáját.
Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai társadalmi munkában látják el feladataikat.
Az elnökség két havonta munkaterv szerint ülésezik, a közte lévő időszakban az elnök és az irodai dolgozók látják el a feladatokat. Az elnökségi ülések mindenki számára nyitottak. Tanácskozási joggal hívjuk meg azokat az egyesületi tagokat, akik valamilyen formában érintettek az ülések napirendjével kapcsolatosan, de szavazati joggal csak az elnökségi tagok rendelkeznek.

Elnökségünk 2008.évben 15, a látássérülteket érintő határozatot hozott, amelyet a határozatok könyvében rögzített. A határozatok végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük, megállapítottuk, hogy végrehajtásra kerültek. Erről az elnökségi ülések jegyzőkönyvében olvashatnak. A határozatok könyve és a jegyzőkönyvek az irodában bárki számára megtekinthetők.

Az esélyegyenlőségi törvénynek megfelelően az egész megyét átfogó akadálymentesítési feladatokat hajtottunk végre. Ezek segítségével tovább javítjuk tagtársaink életkörülményeit, biztosítjuk az önálló életvitelhez szükséges feltételeket, így váltak akadálymentessé a közintézmények, a polgármesteri hivatalok - ahol személyi segítők várják a látássérülteket és segítenek a hivatalos ügyintézésben. 2008. november 1-től a megyében működő összes nagyobb postahivatal előzetes telefonos egyeztetés alapján várja a látássérülteket és segít a postai ügyintézésben. Városunkban akadálymentesen közlekedhetnek látássérültjeink a helyi járatos autóbuszokon, hiszen a járatok többségén bemondják a megállókat, de kérésre, ha látássérült utazik a buszon a kívánt megálló helyeket bemondja és segítséget nyújt a leszállásnál. Elindítottuk az ?Együtt a biztonságos és nyugodt lakókörnyezetért" programot. Programunk célja, olyan jelzőlámpa csomópontok kialakítása városunkban, amely nem zavarja a lakókörnyezetet, a látássérültek számára önállóan vezérelhető. E program keretében 2008. március 4-én sajtótájékoztatót tartottunk a számunkra legfontosabb irodánkhoz legközelebb lévő jelzőlámpás csomópontnál. A sajtótájékoztató célja, hogy felhívjuk a fent említett program fontosságára a figyelmet és szponzorokat keressünk a megvalósításhoz.

Felhívásunknak meglett az eredménye, hiszen 2008. december 18-án megtartott karácsonyi ünnepségünkön a Nyíregyházán működő Első Lions Klub átadta a tanúsítványt, hogy biztosított az összeg a jelzőlámpa felszereléséhez, így 2009. január hónapban a Város Üzemeltetési Kht. felszerelteti a csomópontot a beszélő berendezéssel.

Egyesületünk az eltelt időszakban több pályázaton vett részt. A pályázatok elbírálása megtörtént. Benyújtottunk pályázatot működési költségek támogatására valamint egy olyan pályázatot, amely a meglévő nemzetközi kapcsolatainkra épül, közös program megvalósítását teszi lehetővé. A Nemzeti Civil Alaptól egyesületünk a 2008.-as-2009-es évre működési költségeink támogatásához 400 e Ft-ot nyert. Ezt az összeget az iroda bérleti díjának fedezésére kell fordítanunk. Elszámolási kötelezettségünk 2009. június 30.

Az ESZA és Nemzeti Kulturális Alaptól összesen 720 e Ft-ot nyertünk, amelyet két részletben kell egyesületünknek felhasználnia. 220 e Ft-ból június 5-7.-ig egy nemzetközi anti-diszkriminációs programot valósítottunk meg, melynek címe ?Vakon Sengenben ?. E program keretében egyesületünk munkájáról, egy kb. 20 perces videó anyagot készítettünk, amely jelenleg is megtalálható honlapunkon. Ezen a konferencián hazai és külföldi előadók előadásából hallhattuk, hogy mit kell tennünk az anti- diszkriminációs törvény megvalósítása érdekében. A rendezvény kísérőprogramja egy belvárosi séta és egy sóstói séta volt, ahol a részt vevők megismerhették városunk nevezetességeit, rövid történetét. A Nemzeti Kulturális Alap Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter keretéből biztosított 500e Ft-ot, amelyet pályázat útján kaptunk. Amelyből egy nemzetközi kulturális seregszemlét és annak kísérő programját kell megvalósítanunk. E program ideje 2008. szeptember 17.-19-ig .

Szeptember 18.-án délelőtt városnézés, szabadprogram, délután 14.30-tól nemzetközi kulturális gála ( szlovák, román , magyar ) látássérültek részvételével, 19.-én csoportos Vadas Parklátogatás, kísérővel együtt. Egyesületünk közös programon vett részt április 2.-5.-ig a Fogyatékosok Fóruma által szervezett konferencia sorozaton, ahol szó esett az egyesületünkben a látássérültekért végzett munkáról illetve a kitűzött feladatok megvalósításáról. Ezen a konferencián szlovák és román fogyatékkal élő szervezetek vezetői is bemutatták saját országukban folytatott munkájukat, tevékenységüket. Ezen a rendezvényen sportoló tagtársaink részt vehettek egy teke bajnokságon, ahol 4. helyezést értek el. A délutáni programban kultúrcsoportjaink mutatkozhattak be nemzetközi kultúrcsöpörtök között. Május 7.-én az MVGYOSZ- el, a Vakok és Gyengénlátók Sz.-Sz.-B.-Megyei Egyesületével közösen egynapos konferenciát tartottunk. Ezen a konferencián nemcsak a látássérült szervezetek vezetői, hanem a látó intézmények vezetői is előadásokat tartottak arról, hogy hogyan segítik a megyénkben élő látássérültek önálló életvitelét. A fent említett konferenciákkal az volt a célunk,hogy tagjainkat egyre kevesebb helyen érje diszkrimináció és ez minden területen megszűnjön. E programok lehetőséget adtak arra is, hogy jobban megismerjük kötetlen beszélgetések során a hasonló feladatokat ellátó szervezetek munkáját. A szakmai munkánkhoz tartozik, a tagság kulturális lehetőségeinek biztosítása.

Az egyesületben működő klubok segítségével ünnepeltünk farsangot, nőnapot, anyák napját és a Fogyatékosok Fórumával közösen egy nőnapi rendezvényt, ahol a szórakozás mellett irodalmi élményekhez is juttattuk a

résztvevőket. E rendezvényen minden résztvevő hölgy személyre szabott ajándékot kapott, amelyet látássérült munkavállalók készítettek( kulcstartó, kenyereskosár). Egyesületünk részt vett a Móricz Zsigmond Művelődési Ház által meghirdetett Fogyatékosok Fesztiválján. Ezen a rendezvényen az Ambrózy Dalárda mellett felléptek az írisz klub énekkarosai, a fehérgyarmati Együtt Egymásért klub kultúrcsoportjának tagjai és az egyesület versmondói. Az Ambrózy dalárda és az egyesület versmondói több alkalommal is felléptek a városban más szervezetek által szervezett kulturális rendezvényen.

Az egyesületben működő klubok saját maguk által elkészített munkatervben meghatározott feladatok szerint végezték munkájukat.

Felvettük a kapcsolatot azokkal az iskolákkal, ahol oktatásban részt vevő gyerek tagtársaink tanulnak. Szeretnénk segítséget nyújtani nekik az iskolai tanulmányaik alkalmával. Tárgyalásokat folytattunk a Nagy kallóban működő gimnáziummal, hogy teremtsék meg a lehetőségét látássérültek érettségire való felkészítésének. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a gimnázium a 2009-2010-es tanévre látássérültek beiskolázását is fogadja. Tárgyalásokat folytatunk az NGYIK Speciális Szakiskola igazgatójával, hogy tegyék lehetővé felnőtt korú látássérültek
érettségire való felkészítését, ígéretet kaptunk, hogy ezt a feladatot keresztféléves formában , ha minden feltétel biztosított lesz 2009-ben beindítják. Feladataink között szerepel az is, hogy felnőtt tagtársainkkal megismertethessük a megváltozott életformánkkal kapcsolatos teendőket, így segítségünkkel továbbra is lehetőség van arra, hogy a Fehér Bot Alapítvány által Nyíregyházán működtetett Rehabilitációs Központban önálló életvitelt elősegítő tanfolyamra járhassanak.
Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére és az országra jellemző nagy munkanélküliség miatt jelenleg egyesületünkből 135 fő végezhet rehabilitációs munkahelyen munkát.
A szakmai munka mellett igyekszünk tagjaink számára sportolási és kulturális lehetőséget biztosítani. Több tagtársunk is sportol (tekézik) a Fogyatékosok Fórumánál, a Fogyatékkal Élők Sportegyesületénél. Országos bajnokságokon vesznek részt, ahol dobogós eredményeket érnek el. Egyesületünk a nyárra több kirándulási lehetőséget is meghirdetett, így lehetett jelentkezni Hajdúnánásra, egy Erdélyi Körútra és egy Zempléni kirándulásra.

A hajdúnánási kirándulást a Szívvel Látók Klubja szervezte meg és azon a klub tagjai vettek részt. Az egyesület által négynapos kiránduláson vettek részt tagjaink, ahol megismerkedhettünk Erdély történelmi nevezetességeivel és csodálhattuk a hegyvidék szép tájait. Fürödhettünk a Medve -tóban és sétálhattunk a tordai hasadékban.

Egyesületünk az ősz folyamán, igyekezett több olyan kulturális programot megszervezni, ahol tagtársaink több ismerethez és élményhez juthattak, így vehettek részt egy zempléni körúton, ahol megtekintették a Szent István Barlangot, a Hermann Ottó Múzeumot és a Bormúzeumot. Keressük a lehetőségét olyan tanfolyamok megszervezésének, ahol tagjaink megfelelő képesítést szerezhetnek ahhoz, hogy munkalehetőséghez jussanak, így szeretnénk számítógép kezelői és használói tanfolyamat szervezni, amelyre már több partnerszervezettel közösen
adtunk be pályázatot. Tagtársaink részére ebben az évben is önálló életvitelt segítőeszközök beszerzéséhez szerettünk volna támogatást nyújtani, így két pályázatot hirdettünk meg az első pályázaton 6 tagtársunkat részesítettük 7.000 Ft-os támogatásban eszközvásárláshoz.

Augusztus 20.-án zárult másik pályázatunkon szintén 6 tagtársunk részesülhetett önálló életvitelt segítőeszköz - beszélőóra - elnyerésében. Iskoláskorú tagjaink részére ebben az évben is iskolakezdési támogatást biztosítottunk, amelyhez a tanulónak kérelmet kellett benyújtania elnökségünkhöz. A beérkezett kérelmeket meghatározott szempontok szerint bírálta el az elnökség és határozatban rögzítette, hogy az első évben részt vevő kérelmezők magasabb támogatású összegben részesüljenek, így 6 iskoláskorú gyermek 7.000 Ft /fő, 4 iskoláskorú gyermek 4.500Ft/ fő támogatásban részesült. A fent említett összegeket a 2006-os központi SZJA 1%-ból és a Polgármesteri Hivatal Szociális, Lakásügyi és Idősügyi Bizottsága által meghirdetett pályázaton biztosítottuk. A tagnyilvántartásunk azt mutatja, hogy jelenleg 370 tagunk van.

A tagdíj hátralékosokat két levéllel megkeresve nem fizetés után töröltük tagnyilvántartásunkból. Jelenleg egyesületünkben 16 iskoláskorút tartunk nyilván. Irodánk jól felszerelt infrastruktúrával rendelkezik 3 komplett számítógéppel, amely működtetése a látássérültek számára is akadálymentes beszélő és nagyító programmal van felszerelve.

Telefonvonal önálló internet biztosítja, hogy folyamatosan frissüljön egyesületünk weboldala. Szeretnénk, elérni, hogy tagtársaink nemcsak az elektronikus sajtót, hanem a szövetség országos havi lapját is szívesen és gyakran forgassák. Ebben a lapban nemcsak a szövetséget és a tagegyesületet érintő cikkek jelennek meg, hanem látássérülteket érintő jogi rovat, kismamarovat, főzési tanácsadó található. Minden hónapban hasznos fejtörő játék is megjelenik, amellyel értékes nyeremény nyerhető. E lapban gyakran olvashatunk egyesületünk életéről, eredményeiről.

A megyében több olyan szervezettel is van együttműködési megállapodásunk, amelyek támogatószolgálatot is működtetnek. Érdemes ezeket a lehetőségeket felkutatni, hiszen tagtársaink minimális térítési díj ellenében különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe . így pl: szállítás, házi beteg gondozás, bevásárlás, takarítás, gyógyszer felírás. Működő kapcsolataink révén nemcsak megyei és országos szervezetekkel működünk együtt, hanem külföldi partnerszervezetink is vannak.

Ezeknek az együttműködéseknek azaz előnye, hogy beleláthatunk külföldi partnereink látássérültekért végzett munkájába illetve tapasztalatcserék szervezésével átvehetjük azt az eredményt, amelyet már ők elértek. A telefonnal a rászorultakért alapítvány pályázata, november 15.-ig fogadott pályázatokat. Olyan tagtársaink pályázhattak, akik a tavalyi évben nem pályáztak és jövedelmi viszonyaik megfelelnek a kiírás feltételeinek. Eddig 9 tagtársunk pályázott és két tagtársunk már támogatásban is részesült, a többi igénylőről nem kaptunk visszajelzést.

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány pályázatán 6 tagtársunk kapott számítógépet illetve programot. Az Üdülési Alapítvány által meghirdetett pályázaton 20 tagtársunk vett részt. A pályázat eredményéről visszajelzésünk nincs, mivel a kiíró csak a pályázót értesítette.

Egyesületünkben működő 5 klub az elkészített munkaterve szerint dolgozott. Különböző szabadidős programokat és kulturális rendezvényeket szerveztek. Örömmel tapasztaltuk, hogy két klub vezetője ( Kenyeres Lászlóné , Duka Gitta) megbirkózott a pályázatírás nehéz feladatával és eredményes pályázatukkal 40. illetve 30. e Ft. támogatáshoz juthattak. Az Aranyhíd klub ebben az évben is megszervezte az Aranyhíd Nyár programját, amelyen a résztvevők kulturális seregszemlén és egy sportnapon vehettek részt. Nagy élmény volt ezen a rendezvényen a közös főzés és az esti táncos mulatság.

A már említett Aranyhíd klub kirándulást szervezett a sárospataki várhoz. A Szivárvány klub a nyár folyamán több alkalommal tekintett meg szabadtéri színi előadásokat, szervezett közös fürdőzéseket és szalonnasütéseket. A Szívvel Látók klubja megszervezte a Szépművészeti Múzeum kiállításának megtekintését Budapesten, ahol a Medichik életével és történelmével ismertette meg az érdeklődőket a tárlatvezető. A klub tagjai egy másik alkalommal szintén Budapesten jártak és beléphettek országunk egyik legszebb épületében az Országházba. Itt láthatták a szent koronát és az országgyűlés termét is. E két kirándulás mellett több alkalommal furdőztek a hajdúnánási strandon. A rendezvények költségeit adományokból fedezték.

A tiszalöki írisz klub szintén meglátogatta a Szépművészeti Múzeum Medichi kiállítását. E program költségét az egyesület számláján lévő klubnak elkülönített adományából fedezték.

Az egyesület rendezvényeit az év folyamán több alkalommal is támogatta Nyíregyháza város alpolgármestere saját keretéből. A Móricz Zsigmond Színházzal kialakított jó kapcsolatunk tovább folytatódott. Minden bemutató előtti főpróbára biztosítottak ingyenes belépőjegyet érdeklődő tagjaink részére. Ilyen alkalom az év folyamán 8 -szór volt. A Móricz Zsigmond Színházzal azért is jó ez az együttműködésünk, mert a színházunk a látássérültek számára akadálymentes. A tagtársainknak lehetősége van kedvezményes jegyeket igényelni egy -egy előadás megtekintésére is.

A városban több olyan szervezet is működik, akik segítik egyesületünk munkáját:

 • Megyei Közgyűlés
 • Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • Fehérbot Alapítvány
 • Magyar Vöröskereszt
 • Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár
 • Móricz Zsigmond Színház
 • Vasutas Művelődési Ház
 • Esélyek Háza
 • Nyírségi Civil Ház
 • Tar és Társ Bt.
 • Kerekerdő Óvoda
 • Nyíri Fészek Étterem
 • Főtaxi
 • Első Lions Klub
 • Szabolcs Takarékszövetkezet
 • Móricz Zsigmond Művelődési Ház
 • Fogyatékosok Fóruma
 • Tisza Étterem Tiszalök
 • Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
 • Béthel Támogató Szolgálat
 • Tiszalöki Polgármesteri Hivatal
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparkamara


Határon átnyúló kapcsolataink is vannak partnereink Szlovákiában, kassai látássérült szervezet, Szatmárnémetiben a látássérült és sport szervezet, Csíkszeredán a látássérültek egyesülete.

Egyesületünk működési költségre az országos szövetségtől 2.739.807 Ft kapott. A mellékelt analitikus pénzügyi beszámolónk bizonyítja, hogy ez az összeg nem a tervezett 8 hónapra, hanem csupán csak 6 hónapra volt elég a működésünkhöz. Egyesületünkben az ügyfélfogadás meghatározott napokon hétfőn és szerdán de. 8-12. óra között zajlik, de más időpontban érkező tagtársainkat is fogadjuk, problémáik megoldásában segítséget nyújtunk.

A honlap üzemeltetőnk változása miatt egyesületünk weboldalának a címe : www.nyirlategy.hu. A változtatásra azért volt szükség, mert előző szolgáltatónk gyakran hibát jelzett.

Irodánkban a havi ügyfélforgalom átlagosan 40-45 fő, jogsegélyszolgálatunkat igénybevevő tagtársaink száma félévente 4-5 fő. Telefonon irodánkat havonta 25-30 fő keresi meg problémáival. A balatonboglári üdülőben 3 tagtársunk és egy kísérője pihenhetett.

A pontos tagnyilvántartásunkból kiderül, hogy 2008. december 31-én taglétszámunk 370 fő ebből:
vak tag 231 fő
aliglátó 20 fő
gyengénlátó 119 fő
gyermekkorú 13 fő, akik tagdíj mentesek.

Egyesületünkben az év folyamán két közgyűlést tartottunk. Ezenkívül megünnepeltük a Fehérbot Napját és a karácsonyt. A rendezvényeink látogatottsága 37-40 %-ék között mozog. Ebből is látható, hogy tagságunk figyelemmel kíséri munkánkat jói érzi magát a közösségünkben és szívesen beszél problémáiról. Mindezekről a jegyzőkönyvek tanúskodnak. Külön említést kell tennünk egyesületünk karácsonyi rendezvényéről, ahol a megjelent tagjaink szerény, de személyre szabott ajándékokkal térhettek haza. Rendezvényeinkre jellemző, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is vendéglátásban részesülhetnek a résztvevők, mert mindig akad olyan támogató aki segítséget nyújt ezek finanszírozásához.

A 2008.évi szakmai beszámolónk a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről szóló 1998.évi XXVI.törvényben az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. Törvényben foglaltak szerint határozta meg feladatunkat.

E szakmai beszámolót kiegészíti az MVGYOSZ-től kapott 2008.évi működési támogatás pénzügyi elszámolása.