Hírek 

2006. évi számviteli beszámoló

Betüméret:

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete gazdálkodását, könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény, a számvitelről szóló 2000 évi C törvény, az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének valamint a könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló224(2000/XII.19.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve alakította ki.
Az egyesület életében a 2006-os év jelentős változásokat hozott, mert ez volt az első teljes évünk. Tagságunk létszáma jelentősen nőtt, forrásaink ezzel együtt nem változtak arányosan.
A közhasznú tevékenység bevétele: 3743000Ft, mely az előző évhez képest igen nagy 146%-os emelkedést jelent. Ennek oka a teljes évi működés, és a forrás lehetőségek jobb kihasználása. Az adózók által felajánlott 1%-okat sajnos nem kaphattuk meg, mert a működésünk még nem volt egy éves. A közhasznú tevékenység ráfordítása 3013000Ft volt mely az előző évhez képest 51%-os emelkedést jelent. Pályázatok útján sajnos a 2006-os évben külön támogatást nem kaptunk. Az Egyesület vagyoni helyzete nagyban függ a Minisztérium által folyósított támogatástól, a pályázati bevételektől, és az egyéb bevételek nagyságától. A megszorító költségvetéssel 2007 évben az egyesület működési egyensúlya várhatóan fenntartható
lesz.

A beszámolókban feltüntetett adatok a beszámoló többi részében megtalálhatóak