Hírek 

Segédeszköz beszerzés 2013-ban

Betüméret:

Pályázati kiírás!

Tisztelt Sorstárs!

A Nyírségi Látássérültek Egyesülete az erre  célra rendelkezésre álló forrás felhasználásával 66.285 Ft-tal kívánja támogatni a sorstársak segédeszköz beszerzését 2013-ban, melyre az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki.

Pályázható segédeszközök köre: önálló életvitelt segítő eszköz

Támogatásban részesülhet a Nyírségi Látássérültek Egyesületének azon tagja, aki a 2013-as évi tagdíjafizetési kötelezettségének eleget tett.

A pályázat beadási határideje 2013. június 30.

A pályázati adatlap az egyesülethonlapjáról letölthető, vagy beszerezhető az egyesület székházának Nyíregyháza, Bercsényi út. 4. szám alatti irodájában.

Pályázati adatlap letöltéséhez kattintson ide.

A pályázathoz másolatban csatolni kell az ellátás összegére vonatkozó igazolást illetőleg, ha a pályázó nem részesül nyugdíjszerű ellátásban a munkáltatói igazolást a munkabér összegére vonatkozóan. (FOT, vakok személyi járadéka, és az emeltösszegű családi pótlék nem tekintendő jövedelemnek).

A beérkezett határidőt követően az egyesületünk a következő elnökségi ülésén fog dönteni a beérkezett pályázatok elbírálásáról. A nyertes pályázók saját nevükre kiállított számlával vehetik meg a segédeszközt, majd a számla bemutatásakor a támogatás összegét készpénzben egyenlítjük ki az egyesület irodájában. A pályázat beadásakor az érvényes tagsági igazolványt is be kell mutatni. Végezetül tájékoztatom a sorstársakat, hogy a hiányosan kitöltött pályázati adatlap vagy a megkövetelt igazolások hiánya automatikusan maga után vonja a pályázatból történő kizárást. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Sorstári üdvözlettel,

Markóczi Mária
Elnök