AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa
érdekképviseletüket. Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtására. E tevékenységet közhasznú szervezet
formájában végzi, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Az Egyesület céljai megvalósítása végett a működési területén élő látássérültek érdekében – a közhasznú szervezetekről szóló 2011.évi CLXXV törvény 34. § (1) bekezdés a. pont rendelkezéseit alkalmazva az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) betegségmegelőzési tevékenység (TEÁOR szerint: 85.14 Egyéb humánegészségügyi ellátás);
b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (TEÁOR szerint: 85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül);
c) képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok ellátása (TEÁOR szerint: 80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás);
d) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint: 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység);
e) a látássérültek, mint hátrányos helyzetű csoport fogyatékos személyek és romák
társadalmi esélyegyenlőségét fejlesztő tevékenység (TEÁOR szerint: 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység);
f) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (TEÁOR szerint 85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül).
G. Egyesületen belüli sporttevékenység TEÁOR szerint 93.12

2023.06.29.-én egyesületünk választóközgyűlést tartott, melynek keretében megválasztotta az új tisztségviselőket.
Egyesület elnöke : Apai Mária Gyöngyi
Alelnöke : Görömbei Ferencné
Elnökségi Tag : Konyhás Jánosné
Póttagok : Gál Józsefné, Varga Jánosné

Felügyelöbizottság elnöke : Pócsik Piroska
FB.tagok : Berecz Lászlóné
Fedor Lászlóné
Póttag : Sinka Jánosné